DESIGNED BY JOOMLATD

Reklama

Apie mus

Written by Super User.

        Plungės socialinių paslaugų centras  savo veiklą pradėjo  2004 m. Centras yra  Plungės rajono savivaldybės biudžetinė įstaiga, priskirta Socialinės paramos skyriaus kuravimo sričiai ir vykdanti valstybės ir savivaldybės deleguotas funkcijas socialinės paramos srityje.

     Centro veiklos vykdymui ir plėtojimui įtakos turi politiniai veiksniai ir jų pokyčiai , įtakojantys socialinės apsaugos politiką Lietuvoje, tai LR įstatymai, Vyriausybės nutarimai ir kiti teisės aktai, reglamentuojantys socialinę apsaugą.

     Centro tikslai ir veiklos kryptys yra nustatyti vadovaujantis Plungės rajono savivaldybės strateginiais prioritetais ir tikslais. Pagrindinis Centro tikslas yra – įgyvendinti socialinių paslaugų strategiją, kuria siekiama sudaryti žmogaus orumą nežeminančias gyvenimo sąlygas, padėti integruotis i visuomenę, kai asmuo dėl amžiaus , negalios, skurdo ar kitų priežasčių pats nepajėgus to padaryti, kurti alternatyvias socialines paslaugas socialiai remtinų asmenų grupėms.

    Plungės socialinių paslaugų centras teikia  bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas įvairaus amžiaus ir socialinių grupių žmonėms. Teikiamos paslaugos yra mokamos ir nemokamos.  Centre dirba kvalifikuoti specialistai t.y. socialiniai darbuotojai, užimtumo specialistai, socialinio darbuotojo padėjėjai, vyr. socialinė darbuotoja, slaugytoja, kineziterapeutė ir kt.

Centro stiprybės:

  1. Psichologiškai saugi, estetiška ugdymo aplinka proto ir psichinę negalią turintiems žmonėms Dienos užimtumo centro padalinyje.
  2. Kvalifikaciją keliantys ar studijuojantys socialinius mokslus darbuotojai.
  3. Efektyvi socialinė pagalba neįgaliesiems, vienišiems žmonėms  bei  socialinės rizikos šeimoms.
  4. Gebėjimas plėsti socialines paslaugas ir kokybiškai jas teikti.
  5. Socialinės paslaugos organizuojamos taip, kad būtų užtikrintas socialinių paslaugų prieinamumas kiekvienam asmeniui.
  6. Glaudus bendradarbiavimas su Plungės miesto nevyriausybinėmis organizacijomis.

 

TOP